Pravilnik o darilnih bonih

Pravilnik o naročanju in uporabi Darilnih kartic Ozonee.si za individualne stranke

§ 1


Opredelitev pojmov, ki se uporabljajo v tem Pravilniku:
1. Izdajatelj Darilne kartice (Izdajatelj Kartice) - ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., ul. Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra
Davčna številka: PL 9291906045
REGON: 368062332
Št. KRS: 0000691242
Št. BDO: 000313244
2. Elektronska Darilna kartica (Elektronska kartica) - elektronska oblika prinosniškega vrednostnega bona (v obliki številčne kode), ki potrjuje pravico Uporabnika do zamenjave dobroimetja na Darilni kartici za izdelke v spletni trgovini ozonee.si, z določenim rokom veljavnosti, z elektronsko pripisanimi podatki o dobroimetju na Kartici. Darilna kartica ni plačilna kartica, ni elektronski denarni instrument v smislu veljavne zakonodaje.
3. Klasična Darilna kartica (Klasična kartica) - klasična oblika vrednostnega bona (v obliki številčne kode), ki potrjuje pravico Uporabnika do zamenjave dobroimetja na Darilni kartici za izdelke v spletni trgovini ozonee.si. Darilna kartica ni plačilna kartica, ni elektronski denarni instrument v smislu veljavne zakonodaje.
4. Stranka - posameznik, ki od Izdajatelja ali njegovega Partnerja prejme Darilno kartico.
5. Uporabnik - prinosnik Darilne kartice.
6. Dobroimetje - pripisan znesek na Darilni kartici, s katerim je mogoče plačati izdelke, ki se ponujajo v Trgovini ozonee.si
7. Trgovina OZONEE.SI - spletna trgovina na naslovu www.ozonee.si, ki omogoča uporabo sredstev na Darilni kartici za plačilo.
8. Transakcija - zamenjava Darilne kartice na izdelke, ki pomeni znižanje DOBROIMETJA za vrednost izdelkov, ki jih Uporabnik naroči v Trgovini ozonee.si

§ 2


1. Fizičnim in elektronskim Darilnim karticam je dodeljena številčna koda, ki je elektronski nosilec DOBROIMETJA.
2. Elektronska Darilna kartica je namenjena le izvedbi Transakcije.
3. Elektronska Darilna kartica je veljavna, kar pomeni, da jo je mogoče zamenjati z izdelki.
4. Izdajatelj Kartice ne odgovarja za napake, ki jih Stranka stori ob ustvarjanju Elektronske kartice, in ki bi vodile v pošiljanju te kartice nepooblaščeni osebi (npr. zaradi navedbe napačnega e-naslova Uporabnika) ali razkrivanje podatkov o kartici nepooblaščenim osebam.
5. Stranka-potrošnik, ki je Darilno kartico kupila preko Trgovine ozonee.si, je upravičena do odstopa od pogodbe o nakupu Darilne kartice brez navedbe razloga v roku 14 dni od dneva, ko Stranka ali druga oseba, ki jo Stranka pooblasti, prejme Kartico. Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe Stranka lahko uporabi obrazec, ki ga prejme skupaj z elektronskim sporočilom, ki se pošilja takoj po potrditvi naročila, vendar to ni obvezno. Stranka lahko pošlje kakršno koli drugo izrecno pisno izjavo o odstopu od pogodbe na sedež Izdajatelja Darilne kartice (na naslov: ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra).
V takem primeru se elektronska Kartica takoj deaktivira, ne pozneje pa kot v roku 3 dni od prejema obvestila o strankinem odstopu od pogodbe o nakupu elektronske Kartice.
6. Z odstopom od pogodbe o nakupu elektronske Kartice Stranka izjavlja, da do deaktivacije Kartice Uporabnik le te ne bo unovčil. Če Uporabnik v času med prejemom sporočila Stranke o odstopu od pogodbe in deaktivacijo Kartice uporabi Darilno kartico, Izdajatelj kartice ni več obvezan Stranki vrniti celotne cene Darilne kartice, temveč le toliko, koliko je na njej preostalo.

§ 3


1. Izdajatelj kartice ni odgovoren za posledice nezmožnosti unovčenja Darilne kartice zaradi okoliščin, za katere ne more odgovarjati, zlasti pa zaradi premajhnega DOBROIMETJA glede na cene blaga, ki se ponuja v Trgovini ozonee.si
2. Izdajatelj Kartice ni stranka v pravnem razmerju med Uporabnikom in Stranko.

§ 4


1. Elektronsko Darilno kartico lahko kupi le Stranka, ki je prijavljena na račun v Trgovini ozonee.si. Elektronsko Darilno kartico Uporabnik prejme le, ko bo nanj naložen DOBROIMETJE.

§ 5


1. Darilne kartice ni mogoče zamenjati na gotovino niti delno niti v celoti.
3. Uporabnik lahko Darilno kartico uporablja, dokler ne potroši vsega DOBROIMETJA.
4. Za ohranjanje Strankinih ali Uporabnikovih interesov Izdajatelj Kartice lahko na zahtevo Stranke ali Uporabnika začasno onemogoči uporabo Darilne kartice.  
5. Uporabnik Darilno kartico unovči z navedbo edinstvene kode Darilne kartice v označenem okenčku za Darilne kartice - »Darilna kartica«. Vrednost košarice bo znižana za vrednost dobroimetja na kartici na dan nakupa. Izvedena Transakcija je enakovredna nakupu in je predmet fiskalizacije.
6. Darilna kartica je berljiva samo v elektronskem okolju, kar pomeni, da se vsaka operacija v Trgovini ozonee.si preverja glede sprejemljivosti in določanja DOBROIMETJA.
7. Uporabnik ni upravičen do prejema preostalega zneska dobroimetja v gotovini, ko je znesek Transakcije nižji od trenutnega stanja DOBROIMETJA.
8. Uporabnik lahko zraven Darilne kartice uporabi tudi kode s popusti, pod pogoji, določenimi v drugih pravilnikih.
9. DOBROIMETIJ na več Darilnih karticah ni mogoče seštevati, kar pomeni, da ob oddaji enega naročila Uporabnik lahko unovči le eno Darilno kartico.
13.Z Darilno kartico ni mogoče kriti stroškov dostave.

§ 6


1. Če bo Darilna kartica uničena ali izgubljena, se lahko na podlagi Uporabnikove prijave blokira. Prijavo je treba poslati po elektronski pošti na naslov: shop@ozonee.si. Izdajatelj Kartice ne odgovarja za Transakcije, ki bi jih prinosnik Darilne kartice opravil pred prijavo. Za blokiranje Darilne kartice mora Uporabnik nujno navesti kodo Kartice.
2. Izdajatelj Kartice lahko v naslednjih primerih zavrne plačilo z Darilno kartico:
a) premalo sredstev, to je DOBROIMETJA na Darilni kartici glede na vrednost Uporabnikovega naročila,
b) od Izdajatelja kartice neodvisne težave tehnične narave, ki onemogočajo unovčevanje Darilne kartice. V takem primeru, in če je to tehnično in organizacijsko izvedljivo, si bo Izdajatelj kartice prizadeval za odpravljanje teh ovir za unovčevanje Kartice.
3. Unovčitev Darilne kartice šteje kot veljavna Transakcija tudi če je Uporabnik Kartico pridobil na nepooblaščeni način, razen če, ne glede na prijavo zahteve za blokiranje, Izdajatelj kartice ne blokira le-te v roku, ki ga določa ta Pravilnik.
4. Vračilo blaga, ki ga je Uporabnik naročil in plačal z Darilno kartico je mogoče pod pogoji, ki veljajo v trgovini ozonee.si. Kupnina se vrne v elektronski obliki na Darilno kartico kot novo DOBROIMETJE. Polnjenje Darilne kartice z vrednostjo vrnjenih Izdelkov.
5. V primeru odstopa od pogodbe se kupnina za blago, ki je bilo plačano delno z Darilno kartico in delno z nakazilom/gotovino, vrne sorazmerno z istimi plačilnimi sredstvi.
6. V primeru delnega odstopa od pogodbe se kupnina vrne sorazmerno z vrednostjo in količine izdelkov v izvirnem naročilu.
7. Če pride do težav pri izvedbi Transakcije z Darilno kartico, Uporabnik lahko te težave prijavi Izdajatelju kartice na e-naslov: shop@ozonee.si.
8. Izdajatelj kartice pisno obravnava pritožbe v zvezi z elektronskimi Darilnimi karticami v roku 14 dni od datuma vložitve pritožbe. Pritožbe se lahko vložijo pisno na naslov sedeža Prodajalca.

§ 7


1. Za zadeve, ki niso urejene s tem Pravilnikom, se smiselno uporabljajo ustrezni pravni predpisi.
2. Stranka in Uporabnik se pred naložitvijo sredstev in pred uporabo Kartice morata seznaniti s tem Pravilnikom in upoštevati njegove določbe.
3. Izdajatelj Kartice si pridržuje pravico
pixel